Negatywne skutki adaptacji parku rezydencjonalnego Braci Briggs w Markach na obiekt ogólnodostępny [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Negatywne skutki adaptacji parku rezydencjonalnego Braci Briggs w Markach na obiekt ogólnodostępny [Dziedzictwo zagrożone, ogrody historyczne w Polsce]