Niektóre sprzeczności związane z rozwojem zrównoważonym [Organizacja i zarządzanie, 72/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Niektóre sprzeczności związane z rozwojem zrównoważonym [Organizacja i zarządzanie, 72/2014]