OPM

Notatka ze spotkania konsultacyjnego w ramach prac nad sporządzeniem Gliwickiego Programu Rewitalizacji