OPM

Nowe budownictwo mieszkaniowe w świetle polityki funkjonalno- przestrzennej strefy podmiejskiej Łodzi [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 367/2014]