OPM

O partycypacji bez gorsetu biurokracji. Społeczna propozycja uniformizacji formularzy wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego dla organizacji pozarządowych