OPM

O poszerzenie podejścia do partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni