Ocena funkcjonowania zieleni w wybranym osiedlu mieszkaniowym Warszawy- próba zastosowania analizy SWOT. Wyniki badań [Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena funkcjonowania zieleni w wybranym osiedlu mieszkaniowym Warszawy- próba zastosowania analizy SWOT. Wyniki badań [Człowiek i Środowisko 36 (1-2) 2012]