Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009 [Gospodarka przestrzenna dylematy i wyzwania współczesności, 339/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009 [Gospodarka przestrzenna dylematy i wyzwania współczesności, 339/2014]