OPM

Ocena „sprawiedliwości” systemów opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi w województwie śląskim [Studia Miejskie, 15/2014]