Ocena treści opracowań ekofizjograficznych w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce [Człowiek i Środowisko, 39 (1)/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena treści opracowań ekofizjograficznych w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce [Człowiek i Środowisko, 39 (1)/2015]