OPM

Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnym