Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnym - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Od diagnozy do strategii. Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnym