OPM

Odnowa miast a starzejące się społeczeństwa europejskie na wybranych przykładach [Problemy Rozwoju Miast, 2/2013]