OPM

Odnowa obiektów sportowych i jej wpływ na rewitalizację miasta na przykładzie stadionu narodowego w Warszawie [Zarządzanie publiczne, 1(29)/2015]