OPM

Odnowa urbanistyczna reaktywowanych małych miast w województwie łódzkim [Problemy Rozwoju Miast, 3/2013]