Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy [Biuletyn KPZK, 253/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Określenie wizji rozwoju metropolii Warszawy [Biuletyn KPZK, 253/2014]