OPM

Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta- raport końcowy