OPM

Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta- raport z pracy grupy tematycznej kultura