OPM

Osiedla i kolonie robotnicze w Katowicach- identyfikacja, rozmieszczenie i stan zachowania [Acta geographica Silesiana, 6/2009]