Partnerstwo publiczno- prywatne a rozwój usług publicznych [Organizacja i zarządzanie, 56/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Partnerstwo publiczno- prywatne a rozwój usług publicznych [Organizacja i zarządzanie, 56/2011]