OPM

Partnerstwo społeczne i tożsamość lokalna w procesie rewitalizacji Dolnego Miasta i Oruni w Gdańsku [Problemy Rozwoju Miast, 2/2013]