Partycypacja społeczna w rewitalizacji – rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Partycypacja społeczna w rewitalizacji – rola stowarzyszeń lokalnych na przykładzie Poznania