OPM

Partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem: pomiędzy wykluczeniem społecznym a zaangażowaniem [Studia Miejskie, 13/2014]