,,Plan gospodarki odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” na lata 2009 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2020 - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

,,Plan gospodarki odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” na lata 2009 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2020