OPM

Planowanie miasta zwartego na przykładach konkursowych projektów urbanistycznych: przypadek dzielnicy Stargardu Szczecińskiego Giżynek [Studia Miejskie, 19/2015]