OPM

Podłoża strukturalne i inne metody ułatwiające rozwój drzew w trudnych warunkach siedliskowych miast [Zrównoważony Rozwój — Zastosowania 4/2013]