Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne, a spójność i stabilność ekologiczna systemów krajobrazowych [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Podstawowe przyrodnicze jednostki przestrzenne, a spójność i stabilność ekologiczna systemów krajobrazowych [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]