Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast — na przykładzie Polski, Francji i Kanady [Problemy polityki społecznej, 18/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast — na przykładzie Polski, Francji i Kanady [Problemy polityki społecznej, 18/2012]