OPM

Polityka promocyjno-informacyjna a rozwój gospodarczy miast Polski [Studia Regionalne i Lokalne, 4(58)/2014]