Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja deglomeracji w Polsce