OPM

Praktyczne zastosowanie modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych. Raport podsumowujący wdrażanie modelu w siedmiu jednostkach samorządu terytorialnego