Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego [Człowiek i Środowisko, 36 (1-2)/2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Prawne uwarunkowania współdziałania organów w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planowania przestrzennego [Człowiek i Środowisko, 36 (1-2)/2012]