OPM

Plany ochrony parku krajobrazowego jako narzędzie wspomagające zrównoważony rozwój[Problemy Ekologii Krajobrazu, 37/2014]