OPM

Kierunki przekształceń rynków małych miast Podkarpacia wynikające z nowych trendów gospodarowania przestrzenią [Problemy Ekologii Krajobrazu, 37/2014]