OPM

Funkcja miejsca w kontekście rewitalizacji przestrzeni centralnej miasta na przykładzie Mysłowic [Problemy Ekologii Krajobrazu, 37/2014]