OPM

Drzewo jako element zielonej infrastruktury [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]