OPM

Współczesny park liniowy jako element zielonej infrastruktury miasta [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]