OPM

Tereny rolne w polskich miastach jako potencjał do kształtowania zielonej infrastruktury [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]