OPM

Billboardy reklamowe w krajobrazie Lublina [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]