OPM

Rola dokumentów planistycznych w zachowaniu zielonej infrastruktury miasta (na przykładzie doliny Warty w Poznaniu) [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]