OPM

Wpływ zielonej infrastruktury na wartość ekonomiczną nieruchomości [Problemy Ekologii Krajobrazu, 36/2013]