OPM

Tablice zmiennej treści jako innowacyjny element infrastruktury drogowej. Próba ewaluacji kosztów wdrożenia [Problemy Transportu I Logistyki, 26/2014]