OPM

Problemy z przyszłością wielkich postsocjalistycznych osiedli mieszkaniowych w Polsce w świetle polsko- niemieckich badań na wybranych przykładach. Podejście metodologiczne [Problemy Rozwoju Miast, 4/2013]