OPM

Prognozowanie wybranych procesów demograficznych w województwie śląskim w latach 1998-2010 [Studia Ekonomiczne, 103/2012]