OPM

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Piekary Śląskie w latach 2012- 2016