OPM

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ruda Śląska w latach 2012-2016