OPM

Programowanie rewitalizacji a proces zmiany miasta- z perspektywy doświadczeń w partycypacyjnym planowaniu zagospodarowania przestrzennego w wybranych polskich miastach [Studia Miejskie, 12/2013]