OPM

Propozycja korekt mechanizmu korekcyjno – wyrównawczego dochodów jednostek samorządu terytorialnego [Ekspertyzy, 11/2016]