OPM

Przekształcenia bazy ekonomicznej Wrocławia [Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 320/2013]