OPM

Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014 [Studia Miejskie, 18/2015]