Przesłanki wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w Polsce w świetle tendencji europejskich [Ekonomika Transportu i Logistyka, 50/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Przesłanki wykorzystania transportu wodnego śródlądowego w Polsce w świetle tendencji europejskich [Ekonomika Transportu i Logistyka, 50/2014]